PHẢN HỒI SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN

Thân chào các bạn sinh viên.

     Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Nhà trường đề nghị sinh viên (SV) với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giáo viên trong trường bằng cách chọn các mức độ tương ứng với các câu hỏi dưới đây.

Các mức độ phản hồi: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Phân vân;  4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý.

       Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được bộ phận Đảm bảo chất lượng giữ bí mật, vì vậy các bạn cho ý kiến một cách thằng thắn, trung thực. Xin cảm ơn các bạn đã hợp tác với chúng tôi.

Khảo sát này hiện chưa được kích hoạt. Bạn sẽ không thể lưu phản hồi của bạn.


LimeSurvey is Free software
Donate