PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG

Kính gửi Quý Thầy/ Cô

       Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Thầy/ Cô phiếu khảo sát nhằm phục vụ cho công tác tự đánh giá của Nhà trường. Chúng tôi rất mong nhận được các câu trả lời của Quý Thầy/ Cô cho các câu hỏi đặt ra trong phiếu. Các câu trả lời của Quý Thầy/ Cô sẽ giúp Nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của Trường. Chúng tôi sẽ giữ kín các thông tin về người trả lời, vì vậy xin Quý Thầy/ Cô hãy trả lời một cách thẳng thắn và khách quan các câu hỏi. 

Các Thầy/Cô chọn một mức độ mà mình cho là phù hợp nhất từ thấp (mức 1) đến cao (mức 5).

Quý Thầy/Cô nhập số điện thoại của mình vào mục: "MÃ SINH VIÊN"

Xin cảm ơn quý Thầy/Cô. Kính chúc quý Thầy/ Cô mạnh khỏe và công tác tốt.

Đây là một khảo sát co sự giám sát.Bạn cần Mã sinh viên hợp lệ để tham gia.
If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue.


LimeSurvey is Free software
Donate