KHẢO SÁT CBQL, NHÀ GIÁO, VIÊN CHỨC

Nhằm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp, nhà trường tiến hành thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến hoạt động đào tạo trong trường. Kính đề nghị cán bộ viên chức, giáo viên hoàn thành các mẫu phiếu khảo sát dưới đây. Mọi thông tin về cá nhân người tham gia khảo sát sẽ đảm bảo giữ bí mật và nội dung khảo sát chỉ nhằm mục đích thực hiện công tác nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tạo tại trường. 

PS: Hệ thống yêu cầu nhập " MÃ SINH VIÊN" các Thầy/ Cô nhập số điện thoại của mình để truy cập.

Chi tiết liên hệ Thầy Phan Văn Sanh, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Email: sanhqn@cfi.edu.vn

DD: 00905314159

Xin chân thành cảm ơn !

Đây là một khảo sát co sự giám sát.Bạn cần Mã sinh viên hợp lệ để tham gia.
If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue.


LimeSurvey is Free software
Donate