3.KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, giúp sinh viên sau khi ra trường dễ xin được việc làm. Nhà trường gửi đến Anh/Chị phiếu khảo sát tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp. Các thông tin anh/chị phản hồi là cơ sở quan trọng để điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy và các chương trình hỗ trợ sinh viên của nhà trường. Các thông tin được khai thác bởi bộ phận đảm bảo chất lượng của nhà trường và được bảo mật tuyệt đối.

Rất mong Anh/Chị cung cấp các thông tin một cách khách quan và trung thực.
Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Trường Lương thực – Thực phẩm

Khảo sát này hiện chưa được kích hoạt. Bạn sẽ không thể lưu phản hồi của bạn.


LimeSurvey is Free software
Donate